Γενικοί όροι και προϋποθέσεις για προωθητικές ενέργειες προγραμμάτων πιστότητας

1. Εισαγωγή
 • Οι όροι που περιέχονται στο παρόν έγγραφο (συνήθεις προωθητικοί όροι) ισχύουν για όλες τις προσφορές στα πλαίσια προγράμματος πιστότητας που διατίθενται μέσω των πλατφόρμων μας (η κάθε προσφορά) και παράλληλα με κάθε συγκεκριμένο προωθητικό όρο, που μπορεί να ονομαστεί και "βασικός όρος", όπως καθορίζεται στη μεμονωμένη ιστοσελίδα της σχετικής προσφοράς (ειδικοί προωθητικοί όροι) και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, τους όροι και προϋποθέσεις προγράμματος ανταμοιβών και την πολιτική απορρήτου (συνολικά οι κανόνες), δημιουργούν μια νομική δέσμευση μεταξύ μας και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν δικής μας συγκατάθεσης. Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Προσφορά του προγράμματος πιστότητας, υποδεικνύει ότι Εσείς αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι δεσμεύσετε από τους Κανόνες.
 • Θα πρέπει να ελέγξετε τους συγκεκριμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Προωθητικές Ενέργειες και οποιουσδήποτε σχετικούς ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις πριν να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε Προσφορά.
 • Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς ή ανακολουθίας ανάμεσα σε αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Προωθητικές Ενέργειες, σε οποιουσδήποτε ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Προωθητικές Ενέργειες και στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης, οι Ειδικοί Όροι και Προϋποθέσεις για Προωθητικές ενέργειας θα υπερισχύουν, ακολουθούμενοι στη συνέχεια από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για Προωθητικές Ενέργειες, αλλά μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητος για την επίλυση παρόμοιας διαφοράς ή ανακολουθίας.
 • Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για Προωθητικές Ενέργειες επιλέγοντας την εκτύπωση από το μενού «Αρχείο» του προγράμματος περιήγησής Σας.
 • Η χρήση από Εσάς της κάθε Πλατφόρμας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών είναι διαθέσιμες μέσω της συγκεκριμένης Πλατφόρμας υπόκειται στους Κανόνες.
2. Προσφορές και Περίοδοι Προσφορών

2.1 Ενδέχεται, ανά διαστήματα, να πραγματοποιούμε Προσφορές στα πλαίσια του προγράμματος πιστότητας και αυτές μπορεί να έχουν τη μορφή προσφορών μπόνους (είτε μπόνους πραγματικών χρημάτων είτε κάποιο κίνητρο άλλης μορφής), κληρώσεων επάθλων, διαγωνισμών, πρωταθλημάτων, τουρνουά ή κάποια άλλη μορφή Προσφοράς ή κάποιο συνδυασμό των προηγουμένων. Η συγκεκριμένη μορφή Προσφοράς θα περιγράφεται, και θα καθορίζονται πλήρως οι λεπτομέρειες, στις επικοινωνίες (όπως ηλεκτρονικά μηνύματα (email), μηνύματα pop-up στον υπολογιστή και επιστολές) τις οποίες Εμείς θα αποστέλλουμε για να Σας ενημερώνουμε για κάθε Προωθητική Ενέργεια (η καθεμία είναι μια επικοινωνία προσφοράς) και/ή στις διαφημιστικές σελίδες της αντίστοιχης Προσφοράς.

2.2 Για τους σκοπούς όλων των Προωθητικών Ενεργειών, ο πάροχος είναι η οντότητα με την οποία Εσείς έχετε συνάψει σύμβαση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ("Εμείς", "Μαζί μας" και "Εμάς").

2.3 Η χρονική περίοδος κατά την οποία θα ισχύει κάθε Προωθητική Ενέργεια (προωθητική περίοδος) θα καθορίζεται στους ισχύοντες ειδικούς προωθητικούς όρους. Κάθε Προσφορά θα λήγει αυτόματα με το τέλος της σχετικής Προωθητικής Περιόδου, και από το σημείο αυτό κι έπειτα δε θα είναι δυνατή καμία συμμετοχή στη συγκεκριμένη Προσφορά. Όπου δεν καθορίζεται κάποια Προωθητική Περίοδος, η σχετική Προσφορά θα λήγει όταν παύει να είναι διαθέσιμη στην Πλατφόρμα.

3. Επικοινωνίες Προσφορών

3.1 Εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό στην Επικοινωνία Προσφορών, η συμμετοχή σε κάθε Προσφορά είναι ανοιχτή για παίκτες από οποιαδήποτε από τις Πλατφόρμες Μας αλλά περιορίζεται σε μία ανά πρόσωπο, οικογένεια, νοικοκυριό, διεύθυνση ή εταιρία που θα στείλουμε την Επικοινωνία Προσφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες Προσφορές σε παίκτες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής. Όταν μία Επικοινωνία Προσφοράς επιτρέπει την ύπαρξη πολλαπλών συμμετεχόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των συμμετεχόντων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

3.2 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην επικοινωνία μιας προσφοράς, αυτή προορίζεται για παίκτες (παραλήπτες) ή κατηγορίες παικτών στους οποίους απευθύνεται και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί. Αν δεν είστε ο παραλήπτης ή δεν ανήκετε στη συγκεκριμένη κατηγορία παικτών, τότε δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά.

4. Δικαίωμα συμμετοχής σε Προσφορές

4.1 Για να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε Προσφορά, θα πρέπει Εσείς:

 1. Να είστε τουλάχιστον είκοσι ενός (21) ετών
 2. Να έχετε ενημερωθεί για την προσφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, γραπτού μηνύματος ή μέσω του λογαριασμού σας στη Sportingbet.gr
 3. Αν η Προσφορά προορίζεται ειδικά για παίκτες που είναι κάτοικοι και/ή βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη χώρα όπως αυτό αναφέρεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, να είστε κάτοικος και/ή να βρίσκεστε σε αυτήν τη χώρα
 4. Εκτός αν οι ισχύοντες Ειδικοί Προωθητικοί Όροι ορίζουν ότι είναι διαθέσιμος ένας τρόπος συμμετοχής όπου «δεν απαιτείται κάποια αγορά» και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 που παρατίθεται παρακάτω, να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή στην Πλατφόρμα για τη σχετική υπηρεσία και να έχετε ανοίξει έναν λογαριασμό παίκτη με πραγματικά χρήματα (Λογαριασμός) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης
 5. Να πληρείτε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια συμμετοχής που ορίζονται στις σχετικές παραγράφους των συγκεκριμένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων όσον αφορά σε συγκεκριμένες γενικές κατηγορίες Προσφορών και στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις
 6. Να μην είστε ένα Μη Εξουσιοδοτημένο Πρόσωπο (όπως ορίζεται στην παράγραφο 6, που παρατίθεται παρακάτω)

4.2 Η ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα σε μια Προσφορά θα προσδιορίζεται με βάση όλα ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παρακάτω: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, διεύθυνση IP και άλλες μορφές ταυτοποίησης οι οποίες πιθανά να απαιτούνται. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες από Εσάς εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε σε συγκεκριμένες Προσφορές.

5. Συμμετοχή σε Προσφορές

5.1 Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προσφορά είναι προαιρετική.

5.2 Για να συμμετάσχετε σε μια Προσφορά θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που καθορίζονται στη σχετική Επικοινωνία Προσφοράς στην αρχική σελίδα της συγκεκριμένης Προσφοράς και, όπου αυτό απαιτείται, τους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Όταν η Επικοινωνία της Προσφοράς ή η αρχική ιστοσελίδα της ορίζει ότι δεν απαιτείται κάποια αγορά για να συμμετέχετε στην Προσφορά, τότε Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση που ορίζεται σε αυτήν.

5.3 Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προσφοράς, η συμμετοχή σε κάθε Προσφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.

6. Παίκτες που εξαιρούνται και αποκλείονται

6.1 Στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι της Sportingbet.gr ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές, μητρικές ή συνεργαζόμενές της εταιρίες, ή οποιωνδήποτε προμηθευτών ή πωλητών της/τους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών και τυπογραφικών εταιριών και μάρκετινγκ) ή οποιαδήποτε στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, σύμβουλοι ή αντιπρόσωποι οποιασδήποτε οντότητας συνδέεται με οποιαδήποτε Προσφορά, ή συγγενείς οποιωνδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα, με τον όρο “συγγενής” να περιλαμβάνει, ενδεικτικά, σύζυγο, συνεργάτη, τέκνο, ή αδελφό/ή και οποιοδήποτε πρόσωπο διαμένει στην ίδια οικία με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα.

6.2 Αν κάποιος Παίκτης που έχει Δικαίωμα Συμμετοχής συμμετάσχει σε οποιαδήποτε Προσφορά, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να επηρεάζονται οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα σύμφωνα με τους Κανόνες, να ζητήσουμε την επιστροφή οποιουδήποτε μπόνους, πληρωμής, επάθλου ή οποιουδήποτε άλλου δώρου, ακόμη και από το Λογαριασμό του συγκεκριμένου παίκτη.

6.3 Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική Μας ευχέρεια, να αποκλείσουμε έναν παίκτη για τον οποίο υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι εξαπατά ή ότι επεμβαίνει ή προσπαθεί να επέμβει στη διαδικασία εισόδου για οποιαδήποτε Προσφορά, ή για τη λειτουργία της, ή έναν παίκτη του οποίου η συμπεριφορά παραβιάζει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, είναι αντίθετη με το πνεύμα των Κανόνων ή με την πρόθεση της σχετικής Προσφοράς, ή ενδέχεται, κατά την εύλογη γνώμη Μας, να δυσφημίσει οποιαδήποτε από τις εταιρίες του ομίλου Μας ή των συνεργατών Μας ή οποιοδήποτε από τα αντίστοιχα εμπορικά Μας ή εμπορικά Τους σήματα.

7. Καταθέσεις για Δικαίωμα Συμμετοχής

7.1 Εκτός και αν οι ισχύοντες Ειδικοί Όροι Προωθητικών ενεργειών ορίζουν ότι είναι διαθέσιμος ένας τρόπος συμμετοχής όπου «δεν απαιτείται κάποια αγορά» (ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια απαλλαγή είναι διαθέσιμη), η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια εξαρτάται από το αν έχει πραγματοποιηθεί από Εσάς η απαιτούμενη ελάχιστη κατάθεση, όπως μπορεί να σας ζητείται ανά διαστήματα, στο Λογαριασμό Σας, αφού αυτός ανοιχτεί, (κατάθεση για δικαίωμα συμμετοχής) εκτός εάν οι ειδικοί όροι συμμετοχής προσδιορίζουν ένα διαφορετικό προκρινόμενο ποσό κατάθεσης.

7.2 Οι μεταβιβάσεις μεταξύ Λογαριασμών παικτών (ο παίκτης «Α» μεταβιβάζει χρήματα στον παίκτη «Β») και οι αντίστροφες εκταμιεύσεις δεν αποτελούν καταθέσεις για το σκοπό οποιωνδήποτε απαιτήσεων ελάχιστης Κατάθεσης για Δικαίωμα Συμμετοχής.

8. Περιορισμοί αποδέσμευσης και εκταμίευσης

8.1 Όσον αφορά κάποιες Προωθητικές Ενέργειες, θα πρέπει να καλύπτονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις αποδέσμευσης, ή όπου αυτό ισχύει, θα πρέπει να καλύπτονται κάποιοι περιορισμοί εκταμίευσης, πέρα από τα κριτήρια δικαιώματος συμμετοχής που έχουν οριστεί σε αυτούς τους Βασικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών, πριν κάποιο μπόνους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να παίξει κανείς με αυτό, ή, όπου αυτό ισχύει, να εκταμιευτεί, ή ως μια προϋπόθεση δικαιώματος συμμετοχής για κάποιο έπαθλο, ή συμμετοχής σε ένα διαγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά. Οποιοιδήποτε παρόμοιοι επιπρόσθετοι περιορισμοί ή προϋποθέσεις θα περιλαμβάνονται ή θα αναφέρονται στους εφαρμοστέους Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Μπορείτε μόνο να κάνετε ανάληψη οποιωνδήποτε ποσών από τον Λογαριασμό σας για χρήματα που αποκτήθηκαν μέσω μπόνους από την υπηρεσία αθλημάτων όταν έχετε εκπληρώσει τους περιορισμούς πονταρίσματος που σχετίζονται με την προσφορά μπόνους. Όλα τα μπόνους πρέπει να πονταριστούν με απόδοση από 1,70 και πάνω.

Οποιοδήποτε στοίχημα τοποθετηθεί στην Αρχική Τιμή στις Ιπποδρομίες δε θα προσμετράται στις προϋποθέσεις αποδέσμευσης μπόνους.

Στην περίπτωση ανάληψης από Εσάς χρηματικών ποσών για τα οποία έχετε λάβει κάποιο Μπόνους, χωρίς να έχετε εκπληρώσει οποιεσδήποτε ισχύουσες προϋποθέσεις αποδέσμευσης, περιορισμούς ανάληψης ή γενικά κριτήρια συμμετοχής, θα Σας κατασχεθεί το συνολικό ποσό του Μπόνους και θα έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε το συγκεκριμένο ποσό από τον Λογαριασμό Σας.

8.2 Όπου υπάρχει μια απαίτηση σε οποιαδήποτε Προσφορά να παιχτεί ένας συγκεκριμένος αριθμός παιχνιδιών ή χεριών παιχνιδιών, ή να τοποθετηθεί ένας συγκεκριμένος αριθμός στοιχημάτων, τότε εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, δε θα προσμετρώνται τα παιχνίδια, ή τα χέρια παιχνιδιών που έχουν παιχτεί, ή τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε τραπέζια τουρνουά (εκτός και αν η Προσφορά είναι ένα τουρνουά) ή σε τραπέζια εικονικών χρημάτων.

8.3 Όπου υπάρχει η απαίτηση σε οποιαδήποτε Προσφορά να έχει συγκεντρωθεί συνολικά ένας συγκεριμένος αριθμός Πόντων, τότε εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, η αναφορά σε "Πόντους" θα σημαίνει κανονικούς Πόντους που θα έχουν συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια μόνο της σχετικής Περιόδου Προσφοράς. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους Προσφοράς, οι Πόντοι που έχουν συγκεντρωθεί μέσω "topping" ή που έχουν εξαργυρωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο εκτός της σχετικής Προσφοράς δε θα προσμετρώνται σε μια παρόμοια απαίτηση και από τη στιγμή που κάποιοι Πόντοι έχουν εξαργυρωθεί όντας συνδεδεμένοι με μια Προσφορά δεν μπορούν να ανακτηθούν.

8.4 Όπου απαιτείται η τοποθέτηση στοιχημάτων σε οποιαδήποτε Προσφορά, τότε, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, τα στοιχήματα που θα τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε παιχνίδι (α) Roulette με τον αριθμό που θα κερδίσει να είναι κόκκινος, μαύρος, μονός, ζυγός, μεταξύ του 1-18, ή μεταξύ του 19-36, (β) Blackjack μονής τράπουλας, (γ) Bonus Pairs Blackjack, (δ) Triple Card Poker, (ε) Texas Hold'em Bonus Poker, (στ) Final Score World Cup και (η) Tens or Better δε θα λαμβάνονται υπόψη ως έγκυρα στοιχήματα για την εκπλήρωση των περιορισμών εκταμίευσης ή στοιχηματισμού οποιασδήποτε Προσφοράς.

9. Πληρωμή των μπόνους

9.1 Σύμφωνα με την παραπάνω ρήτρα 8.1, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις, όλα τα μπόνους πραγματικών χρημάτων θα πληρώνονται στους Λογαριασμούς των Παικτών που έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής εντός επτά (7) ημερών από την είσοδό τους στη σχετική Προσφορά.

9.2 Η χρήση οποιουδήποτε μπόνους πραγματικών χρημάτων υπόκειται σε έλεγχο για παράτυπες διαδικασίες παιχνιδιού. Για την εξασφάλιση του δίκαιου παιχνιδιού και τη σωστή χρήση των μπόνους, αντιμετωπίζουμε τα στοιχήματα ελάχιστης απόδοσης, τα μηδενικά και ισάξια στοιχήματα όπως και την αντιστάθμιση στοιχημάτων (hedge betting) ως παρατυπίες στη χρήση μπόνους. Άλλα παραδείγματα παράτυπης διαδικασίας παιχνιδιού συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (i) Τοποθέτηση μονών ή πολλαπλών στοιχημάτων αξίας 50% ή περισσότερου του μπόνους σε οποιοδήποτε μονό παιχνίδι, μεμονωμένο χέρι ή γύρο, δημιουργώντας ένα υπόλοιπο και αλλάζοντας σημαντικά τον τρόπο παιχνιδιού (μέγεθος στοιχήματος, είδη παιχνιδιού, δομές στοιχήματος κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις αποδέσμευσης μπόνους, (ii) Τοποθέτηση μεγάλων στοιχημάτων που έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο κέρδος που ακολουθείται από απώλεια στο μέγεθος στοιχήματος που ισούται ή είναι περισσότερο του 75% του προηγούμενου μέσου όρου στοιχήματος έως ότου εκπληρωθούν οι απαιτήσεις αποδέσμευσης, (iii) εάν έχουμε βάσιμους λόγους να υποψιαζόμαστε ότι έχετε δοκιμάσει να εκμεταλλευτείτε μια προσφορά μπόνους μας καλή τη πίστη για να αυξήσετε τη διασκέδασή σας (για παράδειγμα, με την αποδοχή ενός μπόνους, εκπληρώνεται η απαίτηση ελάχιστου πονταρίσματος και κατ' επέκταση γίνεται ανάληψη των ποσών). Στην περίπτωση που κρίνουμε πως έχουν λάβει χώρα παράτυπες διαδικασίες παιχνιδιού, διατηρούμε το δικαίωμα να εμποδίσουμε την εκταμίευση των χρημάτων από τον Λογαριασμό σας ή/και να κάνουμε παρακράτηση των κερδών που αποκομίσατε από τη χρήση του μπόνους.

9.3 Στην περίπτωση που περισσότερα από ένα μπόνους πραγματικών χρημάτων ή οποιαδήποτε καθ’ υπέρβαση πληρωμή πραγματοποιηθεί κατά λάθος σε ένα Παίκτη με Δικαίωμα Συμμετοχής, διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να απεμπολούνται άλλα δικαιώματα που ορίζονται από τους Κανόνες, να ζητήσουμε την επιστροφή του ποσού οποιουδήποτε επιπρόσθετου μπόνους ή πληρωμής πραγματικών χρημάτων από το Λογαριασμό του παίκτη.

10. Έπαθλα

10.1 Οι Παίκτες με Δικαίωμα Συμμετοχής οι οποίοι κερδίζουν ένα έπαθλο ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε Προωθητικής Ενέργειας που αποτελείται από μια κλήρωση, ένα διαγωνισμό, ένα πρωτάθλημα ή ένα τουρνουά (αντίστοιχα, ένας νικητής και ένα έπαθλο) θα πρέπει να αποδεχθούν το σχετικό έπαθλο "ως έχει" και δε θα έχουν δυνατότητα ανταλλαγής με μετρητά, εκτός αν, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, επιλέξουμε να σας προσφέρουμε μία τέτοια ανταλλαγή (η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από την πλήρη αξία του επάθλου). Διατηρούμε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε Έπαθλο με ένα ή περισσότερα έπαθλα (διαφορετικά από εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής σε χρήματα) πρακτικά ίσης αξίας. Μπορούμε να το πράξουμε αυτό, ιδιαίτερα, αν δεν είναι πρακτική ή κοστίζει υπερβολικά η αποστολή ενός συγκεκριμένου Επάθλου στη γεωγραφική περιοχή του Νικητή.

Η κλήρωση των επάθλων θα γίνεται στην τύχη και, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες θα πρέπει να έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής, δε θα επιδείξουμε καμία μεροληψία όσον αφορά στο φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή, το χρόνο ύπαρξης του Δικαιώματος Συμμετοχής του Παίκτη, όσον αφορά σε ποια από τα κανάλια ή τις Πλατφόρμες παιχνιδιών έχει χρησιμοποιήσει ένας Παίκτης με Δικαίωμα Συμμετοχής, ή οποιονδήποτε άλλον παράγοντα.

10.3 Όλα τα Έπαθλα θα κληρώνονται τη χρονική στιγμή ή εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στους ισχύοντες Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις και, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτούς, ένα χρηματικό Έπαθλο θα πιστώνεται στο Λογαριασμό του Νικητή. Σε περίπτωση που Εμείς θα οργανώσουμε μια αποστολή ενός μη χρηματικού Επάθλου προς Εσάς, η αποστολή μπορεί να χρειαστεί την υπογραφή Σας, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις διατηρούμε το δικαίωμα να ορίσουμε ότι κάποιο συγκεκριμένο Έπαθλο δε θα αποστέλλεται αλλά μόνο θα παραλαμβάνεται, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της περίπτωσης όπου η αποστολή ενός τέτοιου Επάθλου δεν είναι πρακτική ή κοστίζει υπερβολικά. Στην περίπτωση ενός μη χρηματικού Επάθλου, θα κάνουμε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να επικοινωνήσουμε με το Νικητή χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του Λογαριασμού του/της, αλλά αν δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με το Νικητή εντός 30 ημερών από τη στιγμή που αυτός θα κερδίσει το Έπαθλο, διατηρούμε το δικαίωμα να προχωρήσουμε στην κλήρωση ενός άλλου Νικητή που θα αντικαταστήσει τον αρχικό Νικητή ή να παρακρατήσουμε το Έπαθλο εξ’ ολοκλήρου χωρίς καμία ευθύνη απέναντι στο Νικητή.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην απονείμουμε ένα Έπαθλο ή να απαιτήσουμε την επιστροφή οποιουδήποτε Επάθλου που έχει απονεμηθεί στην περίπτωση που ο Νικητής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει το συγκεκριμένο Έπαθλο σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο (πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι έχει το δικαίωμα να λάβει οποιοδήποτε Έπαθλο) ή ότι έχουμε λόγους να αποκλείσουμε το Νικητή σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.

10.5 Αν Εσείς συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, πρωτάθλημα ή τουρνουά και δεν έχετε τη δυνατότητα, για οποιοδήποτε λόγο, ή επιλέξετε να μην προχωρήσετε στον επόμενο γύρο αφού προκριθείτε, θα παραιτηθείτε της θέσης Σας και δε θα έχετε το δικαίωμα να λάβετε οποιοδήποτε Έπαθλο θα απονεμηθεί στον επόμενο ή σε οποιοδήποτε από τους επόμενους γύρους του τελικού Επάθλου.

10.6 Οποιοδήποτε δικαίωμα λήψης ενός Επάθλου είναι μη μεταβιβάσιμο.

10.7 Ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πληρωμή οποιουδήποτε ισχύοντος επιβαλλόμενου φόρου όσον αφορά στο σχετικό Έπαθλο και σε οποιοδήποτε κόστος σχετίζεται με το Έπαθλο ή τη χρήση του, περιλαμβανομένου ενδεικτικά του κόστους συμμόρφωσης προς οποιεσδήποτε απαιτήσεις του εφαρμοστέας τοπικής νομοθεσίας. Παραδείγματα αυτού του σχετιζομένου κόστους περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, αν το Έπαθλο είναι ένα μηχανοκίνητο όχημα, τα τέλη καταχώρησης πινακίδων του οχήματος, τα έξοδα της ασφάλισής του και της άδειας οδήγησης ή, αν το Έπαθλο είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό, τα έξοδα που σχετίζονται με το διαβατήριο, τη βίζα και τις απαιτήσεις ταξιδιωτικής ασφάλισης ή, όσον αφορά Έπαθλα τα οποία σχετίζονται με μια τοποθεσία (για παράδειγμα, ένα γεγονός, μια δραστηριότητα ή κάποιες διακοπές), το κόστος ταξιδιού από και προς τη σχετική τοποθεσία (εκτός αν αναφέρεται ρητά ότι το Έπαθλο περιλαμβάνει το ταξίδι, ή αν το Έπαθλο είναι μια πτήση, ένα ταξίδι με τρένο ή ένα θαλάσσιο ταξίδι, οπότε ο Νικητής βαρύνεται με τη μετάβαση από και προς στο σημείο επιβίβασης).

10.8 Σε περίπτωση που το Έπαθλο αποτελείται από ένα γεγονός, μια δραστηριότητα, διακοπές ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας, ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε κράτηση ή άλλες οδηγίες του σχετιζόμενου τρίτου παρόχου ή οργανωτή και θα πρέπει να μπορεί να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε περιορισμούς όσον αφορά ημερομηνίες και χρόνους που σχετίζονται με το Έπαθλο (οι οποίοι δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν) και οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς όσον αφορά στο δικαίωμα συμμετοχής που επιβάλλονται από το σχετικό τρίτο πάροχο ή οργανωτή. Η σύμβαση όσον αφορά οποιοδήποτε παρόμοιο γεγονός, δραστηριότητα, διακοπές ή την παροχή κάποιας υπηρεσίας, θα συνάπτεται απευθείας μεταξύ του Νικητή και του σχετιζόμενου τρίτου παρόχου ή οργανωτή και Εμείς δε θα αποτελούμε συμβαλλόμενο της συγκεκριμένης σύμβασης και δε θα φέρουμε καμία ευθύνη όσον αφορά στην εκτέλεση ή στη μη εκτέλεσή της, η οποία θα αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του σχετιζόμενου τρίτου παρόχου ή οργανωτή. Δε θα παρέχουμε ασφάλιση κανενός είδους, περιλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε ασφάλισης αστικής ευθύνης ή έναντι ακύρωσης, όσον αφορά οποιοδήποτε Έπαθλο που αποτελείται από ένα γεγονός, μια δραστηριότητα, διακοπές, ή μια παροχή υπηρεσίας.

10.9 Σε περίπτωση που, όσον αφορά οποιοδήποτε Έπαθλο, Εμείς χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε ονομασία ή εμπορικό σήμα τρίτου μέρους, αυτά θα αποτελούν ιδιοκτησία του σχετιζόμενου τρίτου μέρους. Καμία άδεια, συνεργασία, χορηγία ή συγκατάθεση δεν απαιτείται ή δε θα πρέπει να εννοείται από τη χρήση των συγκεκριμένων ονομασιών ή εμπορικών σημάτων ή από τη χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας ενός Επάθλου. Οποιαδήποτε φωτογραφία έχει χρησιμοποιηθεί για να προωθηθεί ένα Έπαθλο έχει μόνο απεικονιστικούς σκοπούς και το πραγματικό Έπαθλο μπορεί να διαφέρει από το αντικείμενο που παρουσιάζεται στη φωτογραφία, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, όσων αφορούν στη μάρκα, το μοντέλο, τις προδιαγραφές, το χρώμα, το φινίρισμα, τη συσκευασία και άλλα χαρακτηριστικά.

10.10 Η προσφορά από Εμάς ενός συγκεκριμένου Επάθλου δεν υποδηλώνει κάποια συνεργασία εκ μέρους Μας ούτε κάποια χορηγία ή συγκατάθεση του σχετιζόμενου τρίτου κατασκευαστή, προμηθευτή, παρόχου ή οργανωτή.

10.11 Ο Νικητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε χρήση του Επάθλου που αυτός θα κάνει. Εκτός από τα σημεία όπου ορίζεται ρητά στους παρόντες Βασικούς Όρους και Προϋποθέσεις, καμία αντιπροσώπευση, εγγύηση, προϋποθέσεις ή άλλοι όροι δεν πραγματοποιούνται, παρέχονται ή γίνονται αποδεκτοί από Εμάς και δε θα ισχύουν άλλοι όροι, ανάμεσα σε Εμάς και οποιοδήποτε πρόσωπο, όσον αφορά οποιοδήποτε Έπαθλο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε όρων όσον αφορά στην καταλληλότητα, την αξιοπιστία, την ικανοποιητική ποιότητα ή την καταλληλότητα για το σκοπό, ή οποιωνδήποτε άλλων υποδηλωμένων όρων, τους οποίους Εμείς εξαιρούμε συνολικά στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

11. Κληρώσεις επάθλων

Όσον αφορά οποιαδήποτε κλήρωση επάθλου, η κλήρωση των Νικητών θα πραγματοποιείται στην τύχη από όλες τις δηλώσεις συμμετοχής που έχουν υποβληθεί σωστά (οι λεπτομέρειες της διαδικασίας που χρησιμοποιείται καθορίζονται στη Διάταξη 11.2 που παρατίθεται παρακάτω (η "διαδικασία κλήρωσης") και, με την προϋπόθεση ότι όλοι οι παίκτες έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής, δε θα επιδείξουμε καμία μεροληψία όσον αφορά στο φύλο, την ηλικία, τη γεωγραφική περιοχή, το χρόνο ισχύος του Δικαιώματος Συμμετοχής του Παίκτη, όσον αφορά σε ποια από τα κανάλια ή τις Πλατφόρμες παιχνιδιών έχει χρησιμοποιήσει ένας Παίκτης με Δικαίωμα Συμμετοχής, ή οποιονδήποτε άλλον παράγοντα.

11.2 Η Διαδικασία Κλήρωσης είναι η εξής:

 1. Κάθε δήλωση συμμετοχής που έχει υποβληθεί με έγκυρο τρόπο από κάθε Παίκτη που έχει Δικαίωμα Συμμετοχής σε μια κλήρωση επάθλου θα ταξινομείται στην τύχη σε ένα λογιστικό φύλλο του Microsoft Excel και θα της αποδίδεται ένας τυχαίος μοναδικός αριθμός εισιτηρίου, ξεκινώντας από τον αριθμό 1 μέχρι το συνολικό αριθμό των συμμετοχών για τη συγκεκριμένη κλήρωση επάθλου (ο καθένας με "μοναδικό κωδικό").
 2. Η λειτουργία της γεννήτριας τυχαίων αριθμών του Microsoft Excel θα χρησιμοποιείται για να προσδιοριστούν οι αριθμοί των νικητριών Μοναδικών Αριθμών Μητρώου που θα αντιστοιχούν στον αριθμό των Νικητών που θα κληρωθούν από τη συγκεκριμένη κλήρωση επάθλου.
 3. Ο "κριτής της κλήρωσης επάθλων" αναφέρεται στον Υπεύθυνο Προσφορών ή σε οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο άτομο διευθύνει.
 4. Η κλήρωση των επάθλων θα λαμβάνει χώρα στο γραφείο Μας στην Αθήνα από τον Κριτή της Κλήρωσης των Επάθλων και ως μάρτυρας θα παρίσταται ένα μέλος του νομικού Μας τμήματος.
12. Δωρεάν περιστροφές καζίνο (Casino Freespins)

12.1 Τα Casino Freespins προσφέρονται κατά διαστήματα σε ορισμένους προκρινόμενους παίκτες με τη μορφή είτε μπόνους είτε επιβράβευσης. Τα Casino Freespins αποτελούνται από έναν αριθμό περιστροφών σε συγκεκριμένα παιχνίδια “κουλοχέρηδων” δωρεάν. Ο ακριβής αριθμός των Casino Freespins που χορηγούνται θα εμπίπτει εξ ολοκλήρου στη διακριτική μας ευχέρεια και θα υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 12.2 και 12.3 παρακάτω.

12.2 Τα Casino Freespins δύνανται να προσφέρονται/εκδίδονται σε προκρινόμενους παίκτες στο πλαίσιο οποιασδήποτε από τις παρακάτω περιστάσεις:

 1. Όταν ένας προκρινόμενος παίκτης εγγράφεται σε κάποια προσφορά που περιλαμβάνει Casino Freespins
 2. Όταν ένας προκρινόμενος παίκτης λαμβάνει μέρος σε προσφορά όπου εκδίδονται Casino Freespins με την ολοκλήρωση μιας επιτυχούς κατάθεσης
 3. Στο πλαίσιο κάποιας προωθητικής ενέργειας
 4. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια

12.3 Οι ακριβείς όροι για τη διεκδίκηση οποιωνδήποτε Casino Freespins θα καθορίζονται στους αντίστοιχους συγκεκριμένους όρους συμμετοχής. Ελλείψει οποιωνδήποτε συγκεκριμένων όρων συμμετοχής που δηλώνουν το αντίθετο, θα ισχύουν οι ακόλουθοι όροι συμμετοχής για τα Casino Freespins:

 1. Τα Casino Freespins θα χορηγούνται σε προκρινόμενους παίκτες ως κωδικός μπόνους που θα μπορεί να εισαχθεί κατά την πραγματοποίηση κατάθεσης (εφόσον ισχύει).
 2. Εναλλακτικά, τα Casino Freespins μπορούν να προσφερθούν σε προκρινόμενους παίκτες καθορίζοντας ένα χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου ο προκρινόμενος παίκτης θα πρέπει να διεκδικήσει τα Casino Freespins, σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα παύει να ισχύει.
 3. Μόλις εκδοθούν, τα Casino Freespins θα έχουν περίοδο ισχύος εντός της οποίας ο προκρινόμενος παίκτης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα Casino Freespins, διαφορετικά θα λήγουν αυτομάτως.
 4. Οποιαδήποτε κέρδη προκύπτουν από Casino Freespins, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αμέσως για παιχνίδι σε οποιαδήποτε άλλα παιχνίδια. Μετά την ολοκλήρωση όλων των Casino Freespins, ο προκρινόμενος παίκτης θα λάβει ένα μπόνους που θα υπόκειται σε περιορισμούς ανάληψης.
 5. Με τη λήξη ισχύος των Casino Freespins, εάν έχετε εναπομένουσες Casino Freespins, διατηρούμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε οποιαδήποτε κέρδη και οποιεσδήποτε εναπομένουσες Casino Freespins.
 6. Τέλος, τα Casino Freespins μπορούν να αξιοποιηθούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κουλοχέρηδες κατά διαστήματα.
13. Διαφήμιση και πνευματική ιδιοκτησία

13.1 Συμμετέχοντας σε οποιαδήποτε Προσφορά στην οποία θα κερδίσετε ένα Έπαθλο ή η οποία θα έχει τη μορφή ενός διαγωνισμού, πρωταθλήματος ή τουρνουά στα οποία Εσείς θα περάσετε με επιτυχία σε ένα δεύτερο ή επόμενο γύρο, συμφωνείτε να συνεργαστείτε σε όλο το διαφημιστικό υλικό και υλικό προώθησης και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που ενδέχεται Εμείς, με έξοδα δικά Μας, να παράγουμε ή να οργανώσουμε. Συμφωνείτε επίσης ότι αν σας ζητηθεί (α) θα φορέσετε οποιοδήποτε ρουχισμό ή αμφίεση, που θα φέρουν εμπορικό όνομα, που Εμείς πιθανά να σας παρέχουμε, και (β) θα υπογράψετε, αν σας ζητηθεί, μια φόρμα εγγράφου αμετάκλητης αποδέσμευσης η οποία θα Μας επιτρέπει, χωρίς να έχουμε υποχρέωση καμίας χρηματικής αποζημίωσης, να χρησιμοποιήσουμε το όνομά Σας, τη φωτογραφία Σας, τις προτιμήσεις Σας, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα και/ή την πόλη στην οποία κατοικείτε, οποιαδήποτε σχόλια έχετε κάνει ή Σας αποδίδονται, και να ενσωματώσουμε οποιαδήποτε παρόμοια πληροφορία σε οποιαδήποτε οπτική/ηχητική καταγραφή ή εκπομπή για παρόμοιους σκοπούς προώθησης, σε οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο παγκοσμίως.

13.2 Σε περίπτωση που Εσείς συμμετέχετε σε οποιαδήποτε εκδήλωση της οποίας Εμείς είμαστε οι οικοδεσπότες ή οργανώνουμε σε σχέση με μια Προσφορά συμφωνείτε να μην κάνετε χρήση οποιουδήποτε σήματος ή διαφήμισης τρίτου οργανισμού τον οποίο Εμείς θεωρούμε ως ανταγωνιστή Μας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε σημάτων ή διαφημίσεων οποιασδήποτε άλλης εταιρίας παιχνιδιών, και συμφωνείτε να μην συμπεριφέρεστε με τρόπο που ενδέχεται, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη Μας, να είναι δυσφημιστικός για Εμάς ή για τις συνεργαζόμενες με Εμάς εταιρίες, ή για οποιοδήποτε από τα εμπορικά Μας και τα εμπορικά τους σήματα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης αυτής της απαίτησης, διατηρούμε το δικαίωμα να μην απονείμουμε κάποιο Έπαθλο ή να απαιτήσουμε την επιστροφή του Επάθλου που έχει απονεμηθεί.

13.3 Όσον αφορά σε οποιαδήποτε υποβολή ή δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείτε ενώ συμμετέχετε σε οποιαδήποτε Προσφορά, Εσείς εγγυάστε ότι το σχετιζόμενο υλικό θα αποτελεί εξ’ ολοκλήρου δικό Σας έργο και δε θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας) σε παρόμοιο υλικό (και αν υπάρχουν ηθικά δικαιώματα συμφωνείτε ότι παραιτείστε από αυτά τα δικαιώματα) και συμφωνείτε να εκτελέσετε όλα τα συμφωνηθέντα έγγραφα και να κάνετε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες είναι ευλόγως αναγκαίες για να διασφαλίσετε την κυριότητά Μας σε αυτό το υλικό και ότι μας επιτρέπετε πλήρως να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε το συγκεκριμένο υλικό.

14. Ισοτιμία νομισμάτων

Όταν αναφέρεται ένα χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε επικοινωνία ή διαφήμιση ή άλλο υλικό προώθησης για οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια (ποσό προωθητικής ενέργειας), και υπάρχει η απαίτηση για το εν λόγω ποσό προωθητικής ενέργειας να μετατραπεί από το διαφημιζόμενο νόμισμα στο νόμισμα του Λογαριασμού Σας, τότε αυτό θα υπόκειται στις τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας που Εμείς προσφέρουμε κατά τη χρονική στιγμή μετατροπής. Παρακαλούμε δείτε τις Συχνές ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών για περισσότερες λεπτομέρειες. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι οι συναλλαγματικές ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων μπορεί να υπόκεινται σε ταχείες μεταβολές και ότι συνεπώς Εμείς δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στη χρονική στιγμή όπου Εσείς προσφέρεστε να συμμετάσχετε στην Προσφορά και εκείνη της μετατροπής.

15. Η ευθύνη που φέρουμε

15.1 Εκτός από το γεγονός ότι δεν εξαιρούμαστε ούτε περιορίζουμε την ευθύνη Μας για τραυματισμό ή θάνατο που θα προκληθεί από αμέλειά Μας ή για δόλια παραποίηση ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη την οποία δεν μπορούμε, σύμφωνα με το νόμο, να περιορίσουμε ή από την οποία δεν μπορούμε να εξαιρεθούμε, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη όσον αφορά στη συμμετοχή Σας (ή στην αδυναμία συμμετοχής σας) σε οποιαδήποτε Προσφορά, περιλαμβανομένης ενδεικτικά οποιασδήποτε χρήσης (ή αδυναμίας χρήσης) από Εσάς οποιουδήποτε Επάθλου, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

15.2 Αν οποιαδήποτε Προσφορά δεν μπορεί να εκτελεστεί όπως έχει προγραμματιστεί, περιλαμβανομένων των τεχνικών αιτιών ή καταστάσεων που βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός του δικού Μας ελέγχου, δε θα φέρουμε καμία ευθύνη, και δε θα απονέμεται κανένα bonus, πληρωμή ή έπαθλο οποιουδήποτε είδους. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι γενικοί όροι που περιγράφονται στην Παράγραφο 15 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

16. Αλλαγή και τερματισμός των Προσφορών: Τροποποίηση των Κανονισμών

16.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να διακόψουμε ή να τερματίσουμε οριστικά οποιαδήποτε Προσφορά, ή οποιαδήποτε ιδιότητά της, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων ενδεικτικά της ύπαρξης κάποιου λάθους στην εκτύπωση, παραγωγή, διανομή, ή κάποιου άλλου σφάλματος σε οποιαδήποτε Επικοινωνία Προσφοράς ή στην Πλατφόρμα, ή σε περίπτωση όπου υπήρξε οποιοδήποτε λάθος στην προετοιμασία ή στη διεξαγωγή οποιασδήποτε Προσφοράς που να επηρεάζει το αποτέλεσμα της Προσφοράς ή τον αριθμό των συμμετεχόντων ή την αξία των αξιώσεων.

16.2 Οι Κανόνες μπορεί να τροποποιηθούν από Εμάς οποιαδήποτε στιγμή με τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στις σχετική(-ές) σελίδα(-ες) της Πλατφόρμας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τους συγκεκριμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις. Από τη στιγμή που Εσείς συνεχίζετε να συμμετέχετε στην Προσφορά, αποδέχεστε οποιουσδήποτε παρόμοιους τροποποιημένους όρους.

17. Live τουρνουά πόκερ

17.1 Οι νικητές θα συμμετέχουν σε live τουρνουά ως μέλη της ομάδας Μας.

17.2 Οι παίκτες δεν μπορούν να εξαργυρώσουν ένα εισιτήριο live τουρνουά ως έπαθλο μετρητών.

17.3 Τυχόν κανόνες συγκεκριμένων live τουρνουά, που ορίζονται από τον διοργανωτή του live τουρνουά, μπορεί να υπερισχύουν έναντι των παρουσών προϋποθέσεων για τα live τουρνουά πόκερ. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρουσών προϋποθέσεων για τα live τουρνουά πόκερ αντικατασταθεί από κανόνα live τουρνουά, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρουσών προϋποθέσεων για τα live τουρνουά πόκερ θα συνεχίσουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

17.4 Αν ο νικητής δεν μπορέσει να συμμετάσχει σε ένα συγκεκριμένο live τουρνουά, θα προσφέρουμε σε αυτόν την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα εναλλακτικό live τουρνουά ίσης ή χαμηλότερης αξίας. Σε περίπτωση που εμείς, κατά την αποκλειστική διακριτική Μας ευχέρεια, θεωρήσουμε ότι το εναλλακτικό τουρνουά είναι χαμηλότερης αξίας, ο νικητής θα λάβει τη διαφορά buy-in σε μετρητά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμο εναλλακτικό live τουρνουά, το πακέτο επάθλου θα εγκαταληφθεί.

17.5 Εάν δεν είμαστε σε θέση να στείλουμε έναν νικητή σε ένα live τουρνουά για λόγους πέρα του εύλογου ελέγχου Μας ή λόγους που σχετίζονται με τον σκοπό της αποστολής του νικητή στο live τουρνουά, ο νικητής θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα εναλλακτικό live τουρνουά.

17.6 Τυχόν εναλλακτικό live τουρνουά θα αποφασιστεί από Εμάς, κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια.

17.7 Ενδέχεται, κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια, να αποφασίσουμε να μη στείλουμε μια ομάδα σε ένα live τουρνουά. Θα ειδοποιήσουμε τον Νικητή τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την έναρξη του live τουρνουά εκφράζοντας τον λόγο(ους) μη συμμετοχής. Θα προσφέρουμε επίσης την ευκαιρία συμμετοχής σε ένα εναλλακτικό live τουρνουά.

17.8 Εάν ο Παίκτης σταλεί σε ένα εναλλακτικό live τουρνουά, δε θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν κόστη, απώλειες ή ζημίες που θα προκληθούν ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας.

17.9 Ως μέλος της ομάδας Μας, τα ακόλουθα κόστη που σχετίζονται με ένα live τουρνουά ενδέχεται να καλυφθούν από Εμάς. Τα καλυπτόμενα κόστη εξαρτώνται από την αξία του πακέτου που κέρδισε ο Νικητής:

 1. Βuy-in τουρνουά: Ενδέχεται να καλύψουμε το κόστος για το buy-in του τουρνουά.
 2. Ταξιδιωτικά έξοδα και χρήματα και προσωπικά έξοδα: Ενδέχεται να καλύψουμε τα έξοδα ταξιδιού και τα χρήματα για τα προσωπικά έξοδα του νικητή. Το καταβληθέν ποσό θα ανακοινωθεί από τον αντιπρόσωπό Μας και θα καταβληθεί στον νικητή πριν από την αναχώρησή του για το live τουρνουά. Το ποσό ενδέχεται να καλύπτει τυχόν κόστη και έξοδα που σχετίζονται με τη διαμονή του παίκτη στην τοποθεσία ενός live τουρνουά. Το ποσό θα πιστωθεί στον λογαριασμό του παίκτη στο δικτυακό Μας τόπο.
 3. Διαμονή σε ξενοδοχείο: Μπορεί να καλύψουμε τα έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο. Οποιαδήποτε επιπρόσθετα έξοδα, π.χ: γεύματα, υπηρεσία δωματίου, τηλεφωνικές κλήσεις κλπ, είναι αποκλεισιτκή ευθύνη του Νικητή.

17.10 Κατά τη συμμετοχή σε ένα live τουρνουά, ή σε τυχόν σχετική εκδήλωση, ο Νικητής πρέπει να φορά τον ρουχισμό μας που πρέπει να είναι πλήρως ορατός συνεχώς, εκτός κι αν οι διοργανωτές του τουρνουά απαγορεύουν ρητά τέτοιου είδους επίδειξη.

17.11 Σε σχέση με τη συμμετοχή σε ένα live τουρνουά, ο Νικητής αποδέχεται να δώσει συνεντεύξεις και/ή να συνεργαστεί με εταιρίες δημοσίων σχέσεων εκ μέρους Μας. Σε αυτό ενδέχεται να συμπεριλαμβάνεται, χωρίς περιορισμό, η παροχή συνεντεύξεων στο συνεργείο Μας σε καθημερινή βάση και η παροχή τυχόν επιπρόσθετων πληροφοριών ενδιαφέροντος για το ρεπορτάζ σε οποιονδήποτε δικτυακό Μας τόπο. Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα αντιγραφής, αναπαραγωγής και χρήσης όλου ή μέρους του αποτελέσματος των συνεντεύξεων ή των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών και των βίντεο του Νικητή. Ο Νικητής αποποιείται το δικαίωμα επιθεώρησης και έγκρισης αυτής της χρήσης.

17.12 Σε περίπτωση συνέντευξης από τρίτο μέρος σε σχέση με ένα live τουρνουά, ο Νικητής θα αναφέρει ότι είχε προκριθεί στο live τουρνουά παίζοντας στο δικτυακό Μας τόπο, εκτός κι αν οι διοργανωτές του τουρνουά απαγορεύουν ρητά τέτοιου είδους κοινοποίηση.

17.13 Ο Παίκτης γνωρίζει και αποδέχεται ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες και βίντεο του Νικητή, καθώς και το πραγματικό όνομα και το όνομα χρήστη του, σε οποιονδήποτε δικτυακό Μας τόπο σε σχέση με το ρεπορτάζ για ένα live τουρνουά.

17.14 Μπορούμε να παρέχουμε αποζημίωση για πρόσθετες δραστηριότητες μετά τη λήξη του Live Τουρνουά, στις οποίες μπορεί να ζητηθεί από τον Νικητή να συμμετέχει. Οποιεσδήποτε δραστηριότητες εκτός από ένα Live Tουρνουά υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση του Nικητή.

17.15 Εάν ο Νικητής δεν καταφέρει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, θα αποκλειστεί από τις μελλοντικές ομαδικές εκδηλώσεις Μας, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης σε εκδηλώσεις και live εκδηλώσεις. Θα ειδοποιήσουμε τον Νικητή εγγράφως σχετικά με τον αποκλεισμό και τις συνέπειες αυτού.

17.16 Σε περίπτωση που ένας αποκλεισμένος Νικητής συμμετάσχει και κερδίσει έπαθλο σε κάποια εκδήλωση, το έπαθλο θα εγκαταληφθεί.

17.17 Ενδέχεται να διοργανώνουμε επιπρόσθετες δραστηριότητες κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης ενός live τουρνουά. Δεν είμαστε υπεύθυνοι καθ' οιονδήποτε τρόπο για οτιδήποτε συμβεί στο Νικητή κατά τη διάρκεια αυτών των δραστηριοτήτων. Ο Νικητής είναι πάντοτε υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια και πρέπει να ενεργεί ανάλογα. Αυτό ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια που ο Νικητής ενεργεί ως μέλος της ομάδας Μας.

17.18 Το υπολογιζόμενο συνολικό έπαθλο που αναφέρεται στο δικτυακό Μας τόπο μπορεί να είναι εγγυημένο μόνο για έναν Νικητή που συμμετέχει σε όλες τις δευτερεύουσες δραστηριότητες. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη σε περίπτωση που ο Νικητής αποφασίσει να μη συμμετέχει ή δεν μπορέσει να συμμετέχει εξαιτίας προσωπικών λόγων ή του προγράμματος του τουρνουά.

17.19 Σε περίπτωση τυχόν διαφωνιών σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του πακέτου επάθλου, η απόφασή Μας θα είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα μέρη.

17.20 Ο Νικητής πρέπει να έχει τη νόμιμη ηλικία ενηλικίωσης για να συμμετάσχει σε ένα live τουρνουά και η παροχή αποδεικτικού στοιχείου επιβεβαίωσης ηλικίας αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Ενδέχεται να ζητήσουμε ανά πάσα στιγμή αποδεικτικά έγγραφα για την επιβεβαίωση της ηλικίας.

17.21 Είναι αποκλειστική ευθύνη του Νικητή να κατέχει οποιοδήποτε βίζα ταξιδιού ή να εκπληρώσει άλλες προϋποθέσεις, όπως εμβολιασμούς, κ.λπ. που απαιτούνται για να εισέλθει ο Νικητής στη χώρα/περιοχή στην οποία λαμβάνει χώρα ένα Live Tουρνουά.

17.22 Ο Νικητής πρέπει να παρουσιάσει πιστωτική ή χρεωστική κάρτα για να έχει πρόσβαση στη διαμονή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χρειαστεί να κανονίσουμε εναλλακτική, πιθανότατα υποδεέστερη διαμονή. Όλα τα επιπρόσθετα και σχετικά έξοδα στην εκδήλωση σε περίπτωση τέτοιας αλλαγής βαρύνουν το Νικητή.

17.23 Ο Νικητής είναι ατομικά υπεύθυνος για τυχόν φόρους που σχετίζονται με τη νίκη του επάθλου.

18. Γενικά

18.1 Δεν έχετε τη δυνατότητα ανάθεσης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε ή συνολικά όλων των δικαιωμάτων ή υποχρεώσεών Σας σύμφωνα με τους Κανόνες.

18.2 Κανένα τρίτο μέρος δε θα έχει το δικαίωμα να επιβάλει τους Κανόνες σε Εμάς.

18.3 Η αδυναμία εκ μέρους μας να επιβάλλουμε ένα δικαίωμα σύμφωνα με τους Κανόνες δε συνιστά παραίτηση από το συγκεκριμένο δικαίωμα.

18.4 Αν οποιοδήποτε μέρος των Κανόνων αποδειχτεί ότι είναι μη επιβλητέο από το νόμο, όλα τα υπόλοιπα μέρη των Κανόνων θα παραμείνουν ανεπηρέαστα και θα συνεχίσουν να ισχύουν.

18.5 Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις Μας για όλα τα ζητήματα θα είναι οριστικά και δε θα εμπλακούμε σε καμία αλληλογραφία επ’ αυτών. Οποιαδήποτε διαφωνία ή κατάσταση η οποία δεν καλύπτεται από τους Κανόνες θα επιλύεται από τη διεύθυνσή Μας με τρόπο που θεωρείται ότι είναι ο πιο δίκαιος για όλους τους ενδιαφερομένους και, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, αυτή η απόφαση θα είναι οριστική και δεσμευτική για όλους τους παίκτες.

18.6 Εσείς και Εμείς συμφωνούμε ότι οι νόμοι της Αγγλίας και της Ουαλίας εφαρμόζονται στους Κανόνες και ότι οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς η οποία προκύπτει ή σχετίζεται με τους Κανόνες ή με οποιαδήποτε Προσφορά θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

18.7 Εάν οι παρόντες γενικοί όροι συμμετοχής σε προωθητικές ενέργειες ή τυχόν ισχύοντες ειδικοί όροι προσφοράς μεταφραστούν σε άλλες γλώσσες πέραν των αγγλικών, τότε η έκδοση στα αγγλικά θα υπερισχύει σε περίπτωση τυχόν ανακολουθίας. Εξαιρούνται οι όροι και προϋποθέσεις οι οποίοι αναφέρονται σε νόμους και διατάξεις του Εσωτερικού Δικαίου.

Εάν έχετε ερωτήσεις, απλά επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας.